Selasa, 14 Maret 2017

11:6 Hikmah Kisah Ibrahim11:6 Hikmah Kisah Ibrahim

Demi para Rasul yang diutus Allah
kepada setiap bangsa dan kepada umat manusia

Akan Kami kisahkan lagi kisah Ibrahim
bagi penduduk negeri ini.

Ketika ia bertanya:
Apakah yang kalian sembah dengan sedemikian tekunnya itu?

Sesungguhnya kami menyembah
apa yang telah dibuat oleh pendahulu kami,
dan apa yang dibuat-buat setelahnya oleh para pemimpin kami.

Kami diperintahkan untuk mentaatinya
karena dikatakan mereka melindungi kami
dan menjanjikan keselamatan serta kebahagiaan hidup
bagi kami dan anak cucu kami.

Katakanlah:
Apakah buatan tangan manusia itu
memberikan apa yang kalian harapkan?
Padahal kalian menyeru
kepada sesuatu yang mati lagi tidak memiliki daya?

Berkuasakah mereka memberi manfaat
dan mudharat bagi kalian
selain karena perbuatan kalian sendiri?

Sesungguhnya hanyalah kami mendapati ini
sudah ada bagi kami sebelumnya,
maka kami mengikutinya,
sedangkan kami sesungguhnya tidak benar-benar memahami,
dan adalah kami merasa menjadi bahan bualan penguasa diantara kami,
sedang kami merasa semakin jemu dan lelah.

Katakanlah:
Bila demikian,
mari kemari bersama aku,
sesungguhnya kuk yang ada disini bebannya ringan bagi kalian,
lagi enak digunakan.

Maka perhatikanlah bagaimana Tuhanmu
mengajarkan hukumNya yang lurus,
dan akan aku tunjukan tentang Petunjuk yang berasal dariNya,
yang Maha Esa dan Maha Kuasa,
sedangkan sebelumnya perkara ini membingungkan bagi kalian.

Tuhan kita adalah yang Maha Kuasa lagi Maha Menguasai,
Dia Maha Hidup dan Maha Memiliki Kekuatan,
yang menghidupkan dari sebelumnya tidak ada,
dan mematikan setelah ajal ditetapkanNya sebelumnya.

Adalah Dia yang menghidupkan manusia di alam yang lain,
dan setelah itu,
kembalilah semua jiwa kepadaNya
dalam bentuk ruh yang suci
sebagaimana awal penciptaannya.

Dia yang memberi rezeki dan keselamatan
berkuasa memberikan karunia dan mengangkat derajat
sebagian manusia diatas manusia lainnya

Dia yang mendatangkan sakit,
dan Dia pula yang menyembuhkan.

Sesungguhnya Dia memberikan
petunjuk jalan hidup yang lurus bagi manusia.

Semoga Tuhan yang pemurah memberikan ampunannya kepadaku
dan kepada kita semua,
serta menurunkan Hikmah kepada kita
sebagai petunjuk keselamatan dan kemuliaan bagi negeri ini.

Semoga aku dimasukan kedalam golongan
orang-orang yang bersyukur kepadaNya,
yang bersabar menetapi kehendakNya,
dan aku diberikan kematian yang baik,
kemudian diangkatNya aku setelah kematian
kepada tempat-tempat terpuji yang dijanjikanNya,
dan setelah kepergianku,
manusia menjadikan aku buah tutur kata yang baik,
lagi contoh untuk diikuti.

Semoga para pemimpin yang baik di negeri ini
diampuni Tuhanku,
sesungguhnya kebanyakan mereka berada dalam kesesatan
yang tidak disadarinya
sehingga penduduk negeri berada dalam kesusahan.

Semoga kita dalam keadaan selamat
lagi mendapat berkat dan ampunan
ketika kita dibangkitkan pada hari
yang harta dan kekuasaan,
serta keluarga dan persahabatan
tidak lagi berguna.

Sesungguhnya karunia itu hanya diberikan
kepada manusia yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya
dan hati mereka telah dibersihkanNya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar