Selasa, 14 Maret 2017

1:12 Dua Golongan1:12 Dua Golongan

Terjadilah manusia dalam dua golongan besar.

Manusia yang mengasihi Tuhannya
dan banyak berbuat kebaikan
ada dalam suka dan gembira.

Mereka yang menolak,
tidak berbuat kebaikan,
dan tidak meyakini hari pembalasan,
berada dalam kepayahan yang besar.


___


Ketika hari pembalasan tiba demikianlah manusia terbagai hanya menjadi dua golongan saja.

Demikian juga ketika hari kebangkitan besar bangsa Indonesia, manusia terbagi menjadi dua golongan besar saja. 

Golongan pertama yang suka dan gembira, sementara golongan kedua yang berada dalam kepayahan yang besar.

Hal ini sebagaimana kisah Nabi Musa ketika memukulkan tongkat ke laut yang terbelah, terjadilah laut menjadi dua golongan, golongan kiri dan golongan kanan.

Sementara Nabi Musa dan Bani Israil yang berjalan melalui lautan yang terbelah ibarat mereka yang memimpin perubahan, berada diantara dua golongan yang saling bertikai menjadi golongan tengah yang selamat.

Dibelakang Nabi Musa mengejar Firaun dan balatentaranya yang kemudian hancur ditelan gelombang massa yang marah karena menuntut keadilan ditegakkan.

Kurang lebih demikian perumpamaan yang hendak disampaikan mengenai terjadinya perubahan besar di negara kita.

Maka siapapun hendaknya bersiap. Siapa yang suka berkasih sayang dan berbuat kebaikan kepada sesama akan selamat.

Sebaliknya, mereka yang hidupnya mementingkan diri sendiri akan terkejut dan kaget, tidak siap atas terjadinya perubahan. Mereka akan ditelan oleh alam yang marah.


Ketika terjadi pertentangan antara dua golongan besar,
itulah tanda-tanda hari kebangkitan besar bagi
bangsa Indonesia sudah dekat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar