Rabu, 15 Maret 2017

9:49 Kesabaran Pengikut Rasul



9:49 Kesabaran Pengikut Rasul

Ingatlah ketika para pengikut Al Masih bersabar
atas apa yang ditimpakan kaumnya,
padahal tidaklah mereka membawa yang lain
melainkan peringatan yang bermanfaat
dan kabar gembira bagi manusia
dari Tuhannya.

Sebagian mereka dianiaya dan dibunuh,
demikianlah setiap pemberi peringatan diuji
dengan penolakan dan ancaman,
sebagai sebuah ketetapan yang berulang,
dengannya kalian bersabar dan bertawakal
serta menyerahkan diri kalian sepenuhnya
kepada kehendak Tuhan.

Sesungguhnya ada karunia
dan balasan yang sangat besar
atas kerjamu kepada sesama manusia
karena Tuhanmu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar