Rabu, 15 Maret 2017

7:32 Hikmah Diturunkan7:32 Hikmah Diturunkan

Sesungguhnya atas semuanya
Tuhanmu adalah yang Maha Tinggi,
Maha Menguasai, lagi Maha Bijaksana.

Yang menurunkan Hikmah
kepada manusia-manusia yang dikehendakiNya.

Demikianlah Kami masukan kedalam dadamu
apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui.

Tidaklah Al Quran dan Alkitab dapat dipahami secara utuh,
baik ayat-ayat yang jelas,
maupun yang mustasyabihat,
ataupun perumpamaan yang dituliskan,
melainkan jika Allah berkehendak menurunkan Hikmah
dari sisiNya
untuk memahaminya
atau engkau hidup bersama Rasulullah
yang menerimanya dari sisi Tuhanmu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar