Selasa, 14 Maret 2017

3:21 Kisah Hud3:21 Kisah Hud

Ketika Hud dari kaum Aad
memberikan peringatan bagi kaumnya.

Di padang pasir itu, dia berkata:
"Bertaubatlah atas perbuatan burukmu,
takutlah kepada Allah,
dan berbuat baiklah,
sesungguhnya aku takut azab yang besar akan ditimpakan
pada negeri ini."

Kaumnya menolaknya, seraya berkata,
"Apakah kau bermaksud menjadikan kami pengikutmu,
dan menjauhkan kami dari apa yang telah memberikan kami kesenangan?
Sesungguhnya bagi kami dunia ini nyata,
cukup dan mencukupi,
dan akhirat hanyalah dongeng dari orang-orang dahulu.
Maka datangkanlah azab itu,
bila kau termasuk orang-orang yang benar."

Dia berkata,
"Pengetahuan tentang azab yang besar hanyalah disisi Tuhanku,
dan aku tidaklah mengetahui kapan akan terjadinya.
Barangkali saat itu sudah dekat,
sementara peringatan hanya bermanfaat bagi yang mau mendengarkan.

Hanyalah aku diutus sebagai pemberi peringatan,
dan aku sungguh melihat kebodohan kalian tentangnya."

Maka tatkala awan besar beriringan datang,
mereka berkata,
"Inilah hujan yang memberikan keuntungan."

Dia berkata,
"Bukan! Melainkan itulah yang akan turun dengan membawa azab Tuhanmu.
Itulah yang kamu selalu memintanya untuk disegerakan."

Habislah mereka,
tidak ada yang tertinggal
melainkan apa yang kami tinggalkan sebagai sisa-sisa mereka,
agar kamu mengambil pelajaran pada masamu.

Padahal Kami telah memberikan keteguhan dan kebesaran bagi mereka,
nikmat, dan keindahan dunia yang ditampakkan.
Namun mereka mengingkari dan tidak mensyukuri.

Mereka selalu memperolok peringatan,
dan mengingkari petunjuk Tuhan yang penuh hikmah.

Maka itulah apa yang mereka terima,
terangkanlah sekarang,
apakah yang kalian kehendaki bagi diri kalian?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar