Rabu, 15 Maret 2017

10:6 Isa Dalam Buaian10:6 Isa Dalam Buaian

Anak itu dibawanya ketika ia masih dalam buaian.
Mereka berkata,
"Hasil dari perbuatan apakah anak ini?"

Maryam menunjuk kepada Isa.
Isa berkata:
"Sesungguhnya aku adalah hamba Allah,
aku akan diberikan kabar gembira
dan hikmah yang mengajarkan tentang Taurat.

Kepadaku perjanjian akan dituliskan kembali
antara manusia dan Tuhannya,
yaitu perjanjian yang teguh
untuk sungguh-sungguh menetapiNya,
mengikuti jalan yang lurus,
sehingga manusia sungguh-sungguh bersaksi
atas keberadaanNya."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar